haqq

haqq
1.
<ər.>
1. sif. Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. – Nahaq söz od vurar qəlbə, fəqət haqq söz keçər daşdan. S. V.. Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur. B. V.. // is. Ədalət, doğruluq, düzgünlük, düzlük, insaf. İnsafı tərk edib, haqqı unutdu; O səni yumruğa, qapaza tutdu. S. V..
2. is. Hüquq, ixtiyar. Nə üçün kişilərin istədikləri zaman arvadlarını çıxarıb qovmağa haqqı olur, arvadların öz ərlərindən boşanmaq, başqa ərə getməyə haqqı olmayır? S. H..
3. is. Gördüyü işin müqabilində birinə verilməli olan pul, muzd və s. Bir müddət işlədikdən sonra bəy <Nəbinin> haqqını kəsir. «Qaçaq Nəbi». Münsif malı böləndən sonra haqqını alıb getdi. (Nağıl). // Üzvü olduğu bir təşkilata və ya bir şeydən istifadə üçün verilməli olan pul, məbləğ. Üzvlük haqqı. Kirayə haqqı. – Ev sahibi ilə görüşdüm, salamatlaşdım, mənzil haqqını artıqlığınca verdim və çıxdım küçəyə. C. M..
4. Nisbət şəkilçiləri ilə: barədə (barəsində), xüsusda (xüsusunda) və i. a. Ailəsi haqqında fikirləşmək. – <Firidun Südabəyə:> Açıq deyim ki, sizin haqqınızda qəti bir qərara gələ bilmirəm. M. İ..
5. is. İxtiyar, hüquq, əsas. Bu işə qarışmağa onun haqqı yoxdur. – Əvəzin oğlundan böyük şey ummağa haqqı var idi. Ə. Vəl.. Aynanın təəccüb etməyə də haqqı var idi. İ. Ə..
◊ Haqq oldu – əcəb oldu, yerində oldu, yaxşı oldu. Dərdli Kərəm deyər: – Necə olur halım; Sənə lap haqq oldu, ay qanlı zalım. «Əsli və Kərəm». Haqq vermək – 1) təsdiq etmək, doğru saymaq, düzgün, haqlı hesab etmək. <Bəhram:> Ah, Fitnə, sözünə indi verdim haqq; Neyləyim ki, səni qurutdu torpaq. . . A. Ş.; 2) haqlı olduğunu təsdiq etmək. Şükür indi Güləliyə haqq verirdi. S. H.. Haqqına yetmək (çatmaq) – cəzasını almaq, cəzasına çatmaq. Haqq yolunda didərgini; Haqqına yetir, ay Allah! M. Araz.
2.
is. <ər.>
1. Allah, Tanrı. Tək-tək ayılan varsa da, haqq dadıma çatsın; Mən salim olum, cümlə cahan batsa da, batsın. M. Ə. S.. <Qurban:> Nə deyim, haqqın kərəminə şükür. Ə. H..
2. Haqqı şəklində – and olsun, and içirəm. <Nənəxanım:> Ay kişi, atanın goru haqqı heç zadım yoxdur. Nəyim var ki, ay başıdaşlının oğlu? Ç.. <Leylək Ələmdar:> Qurani-mürsəl haqqı, mənim bu dükanı dağılan kişinin boğulmağına əsla . . gümanım gəlməz. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Haqq — (حقّ) is the Arabic word for truth . In Islamic context, it is also interpreted as righteousness, right and (certain) reality. Al Haqq, the truth , is one of the names of God in the Qur an. It is often used to refer to God as the quality of… …   Wikipedia

  • haqqənnəsi — (Ağsu, Salyan) düzü, həqiqətən. – Haqqənnəsi, sədir yaxşı adamdı (Ağsu). – Hamı taxsırı Mərdanda gördi, haqqənnəsi, onda taxsır olmadı (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Haqq ad-Din II — (ruled late 14th century) was a sultan of Ifat, and the son of Ahmad ibn Ali. [Haqq ad Din s parentage is disputed in the secondary literature: J. Spencer Trimingham in his Islam in Ethiopia (Oxford: Geoffrey Cumberlege for the University Press,… …   Wikipedia

  • Haqq ad-Din I — (flourished 1328) was an amir of Ifat and the son of Nahwi b. Mansur b. Umar Walashma. According to I.M. Lewis, Amir Haqq turned the sporadic and disjointed forays of his predecessors into a full scale war of aggression, and apparently for the… …   Wikipedia

  • Haqq-Ali-Muhammad — refers to a trinity in Alevism that involves truth ( haqq ), Ali ibn Abu Talib ( Ali ), and Muhammad …   Wikipedia

  • haqq-hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S. R.. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq hesab düz gəlmədiyi üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq-nahaq — z. <ər. həqq və fars. na> Haqlı olub olmadığından asılı olmayaraq; istər haqlı olsun, istər haqsız. <Zeynəb> hər hansı bir məsələ olursa olsun, haqq nahaq yoldaşlarının tərəfin saxlardı. Qant.. // Yerli yersiz. Haqq nahaq danışmaq. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq-say — is. <ər.> Zəhmət, əmək. Bu mədəndə saç ağartmış ustanın, düzü; Otuz illik haqqı sayı, əməyi vardı. Ə. Cəm.. // Çəkilən zəhmət, edilən yaxşılıq. Valideynlərin haqq sayı. – Ey qəm, yolun uğurlu, fəqət haqqsay qalır; Boşdur yerin ürəkdə, yaxın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq-ədalət — is. <ər.> Ədalət, insaf. Səninləyəm, haqq ədalət, səninləyəm; Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm! M. Araz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ahl-e Haqq — For the related religio cultural community in Turkey, see Alevi. For the Turcoman Shī‘ah militant groups who helped found the Safavid dynasty of Iran, see Qizilbash. For the esoteric Ṣūfī sect, see Hurufism. Kurdish Yarsani men in Suleimaniyah,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”